Seguretat i accessos

Control, conèixer tot el que passa i actuar en conseqüència

Sistemes integrals de vigilància amb possibilitat de reconeixement intel·ligent de rostres, perímetres o matrícules, entre d'altres

Detecció d'intrusions, incendis o inundacions per coordinar una actuació ràpida i reduir els danys al mínim

Videoporters, accessos amb targeta, NFC, empremta i altres

Possibilitats

Els nostres sistemes de seguretat es basen en la seguretat activa i la seguretat passiva. La passiva es compon de sistemes de seguretat de videovigilància, detecció d'obertura de porta i control sobre accessos. L'activa actua sobre els sistemes d'intel·ligència artificial que interpreten les dades recollides pels sistemes passius i actuen davant d'una intrusió.
El sistema és capaç de reconèixer estímuls concrets mitjançant intel·ligència artificial i a través dels paràmetres que desitgem o necessitem (reconeixement facial, matrícules, línies d'encreuament virtual, entre d'altres) per realitzar accions en conseqüència. S'aplica en obertura de portes i persianes, detecció d'incendis, inundacions per fuites d'aigua, gas o saturacions per CO2 i actuar de manera autònoma.

Clima i eficiència energètica

Optimitzar al màxim el consum energètic per obtenir el màxim confort amb el mínim cost energètic

Automatització de persianes i altres elements de protecció solar

Prioritat de consum sobre fonts energètiques utilitzant sempre la que sigui més econòmica en aquell instant

Gestió integral d'energies renovables o altres fonts energètiques per a una eficiència màxima

Possibilitats

Tot l'edifici pot funcionar en bloc. En tot moment el servidor sap que passa al nostre entorn, per exemple, si el sol està escalfant les finestres, pot utilitzar-lo a favor nostre apujant la persiana si el que volem és augmentar la temperatura a l'interior, però si necessitem disminuir-la, la baixarà parell evitar la incidència solar.
El sistema de calefacció o refrigeració és controlat pel servidor de manera que sempre escull la font més econòmica o prioritària per escalfar o refredar la llar. En cas de la calefacció triar entre una caldera de gas o una bomba de calor per exemple, tenint en compte l'eficiència de cadascú.

Electricitat

Som instal·ladors elèctrics autoritzats. Realitzem instal·lacions elèctriques tant convencionals com combinades amb sistemes Smart Home

Electricitat convencional

Electricitat combinada amb domòtica

Estudis energètics per minimitzar el consum

Possibilitats

Instal·lem i certifiquem electricitat. Treballem tant a habitatges com a indústria i portem a terme projectes tant d'electricitat convencional com instal·lacions no convencionals per Smart Home i gestions més sofisticades.

Audiovisual

Els sistemes audiovisuals interactuen amb altres elements integrant àudio multi-habitació, il·luminació i la TV entre altres

Streaming de continguts en local i integració amb la llar

Sistemes d'àudio multi-habitació

Per a audiovisual professional consulteu el nostre apartat de Broadcast

Posibilitats

Ja podem consumir tot el contingut audiovisual des de la nostra smart TV quan vulguem, però ens agrada fer un pas més. Poder veure les nostres càmeres de seguretat, de la llar, negoci, pàrquing... Personalitzar accions audiovisuals interactuant amb el control i accessos, per exemple quan truquin a la porta veure la persona que està trucant, o rebre'l amb la seva playlist preferida.

Per a professionals oferim els nostres serveis de Broadcast. Ens adaptem a les necessitats requerides: Streamings, sales de reunions o videoconferència, platós de tv, etc.

WIFI i xarxes

Disposar de bona connectivitat és la base de qualsevol sistema

Instal·lacions de xarxa wifi per aconseguir cobertura homogènia

Distribució i gestió de xarxa

Interconnexió d'aparells a la xarxa local, impressors, servidors, PCs...

Posibilitats

La connectivitat és potser de les necessitats més importants als nostres temps, amb això podem interactuar amb el món, i amb el nostre entorn. Per això proporcionem a recepció de cobertura telefònica i internet a llocs remots i també la distribució a interiors.
Gestionem la xarxa per obtenir més ciberseguretat També interconnectem equips per a més confort com impressores, servidors, còpies de seguretat i molts altres serveis de xarxa.

Domòtica i automatització industrial

Els autòmats redueixen temps, diners i augmenten l'eficiència

Domòtica i Smart Home

Automatització d'indústries i locals

Sondes, sensors i perifèrics

Posibilitats

Proporcionem solucions a l'àmbit de l'Automatització industrial. Utilitzem el Miniserver de Loxone i les seves extensions capaces de comunicar amb multitud de protocols com KNX, TCP/UTP, 1-Wire, En-Ocean, RS232, RS485, Tree, Dali, DMX i d'altres el que proporciona màxima flexibilitat per realitzar qualsevol classe de sistema autòmat.
Amb la incorporació de sensors quan és requerit es pot calibrar fins a l'últim detall.

Antenes de TV i satèl·lit

Recepció de senyals de TV, satèl·lit i altres senyals

Antenes de TV

Recepció de satèl·lit

Distribució interna de senyals

Posibilitats

Instal·lem, ubiquem i engolem antenes de TV i satèl·lit per a la recepció de la màxima senyal possible i així poder distribuir-la internament amb els paràmetres de qualitat que estableix la llei. Som capaces de fer la recepció de diferents senyals satèl·lit així com de xarxa o ràdio.

Energia solar

Optimitzem i personalitzem al màxim la instal·lació fotovoltaica.

Sistemes solars adequats a la instal·lació i necessitats energètiques

Legalització i tramitació de papers

Gestió eficient i accés remot

Posibilitats

Estudiem i personalitzem cada instal·lació, per optimitzar al màxim el sistema fotovoltaic però també per modular-lo a les necessitats de cada client. Gestionem els papers per tal de poder legalitzar i demandes subvencions. Podem integrar el sistema solar fotovoltaic amb sistemes Smart Home.